Palvelut omaishoitajille

Viola-kodissa arvostetaan omaishoitoperheitä

Ikääntyneet ja ikääntyvät omaishoitoperheet ovat aina olleet merkittävä osa Viola-kodin asiakaskuntaa. Tavallisimmin iäkäs puoliso hoivaa eri tavoin sairastunutta elämäntoveriaan. Mutta kohtaamme myös vanhempaansa hoivaavia lapsia, tai naapureita ja ystäviä, jotka auttavat läheistään siinä määrin, että voidaan puhua omaishoidosta ja omaishoitajuudesta.

Viola-kodin omaishoitotoiminnalle on aina ollut ominaista se, että tarvittaessa järjestämme hoidettavalle hoivan Viola-kodin tiloissa, jotta omaishoitajan osallistumismahdollisuudet voidaan turvata.

Viola-kodin tuottamien omaishoitopalvelujen kohdalla emme edellytä virallista omaishoitajuutta. Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä tuotettavien palvelujen kohdalla edellytyksenä on, että omaishoitajalla on sopimus Tampereen kaupungin kanssa omaishoitajana toimimisesta.

Viola-kodin päiväkeskus palvelee omaishoitoperheitä mm. siten, että omaishoidettava on päiväkeskuksessa kerran viikossa tiettynä päivänä kuusi tuntia kerrallaan, jolloin omaishoitajalle jää hetki aikaa omien asioiden hoitamiseen, omaan virkistymiseen tai lepoon. Päiväkeskuksen asiakkaiden joukossa on useita omaishoidettavia.

Omaishoitajien virkistyspäivät

Viola-kodissa järjestetään kerran kuukaudessa torstaisin ohjelmallisia virkistyspäiviä omaishoitajille. Virkistyspäivien ajaksi hoidettaville järjestetään tarvittaessa hoiva Viola-kotiyhdistys ry:n tiloissa.

Voimavarakeskeistä, dialogista työnohjausta ja keskusteluapua omaishoitajille

Viola-kodissa on kehitetty ja edelleen kehitetään Ragnar Ekbergin säätiön tuella omaishoitajien omaa työnohjausmallia. Koulutetun työnohjaajan avulla yhdessä ryhmänä, tai yksilötyönohjauksena pohditaan ja tarkastellaan omaishoitajan työtä nimenomaan työn näkökulmasta. Tavoitteena on omaishoitajan parempi selviäminen arjessa, sekä oma jaksaminen. Tällä hetkellä toimii kaksi omaishoitajien työnohjausryhmää. Uusi työnohjausryhmä alkaa lokakuussa 2016. Se on tarkoitettu omaishoitajille, jotka hoitavat muistisairasta läheistään.

Hoivaa hoidettavalle palvelusetelillä

Viola-kotiyhdistys ry on Tampereen kaupungin palveluntuottajaluettelossa ja meiltä voi tilata apua hoidettavan hoitoon joko omaan kotiin, tai hoidettavan voi tuoda Viola-kodin päiväkeskukseen hoitoon omaishoitajan virkistysvapaan tai terveydellisten asioiden hoitamisen ajaksi. Hoidettavan hoivamaksu tapahtuu tällöin palvelusetelillä, joita myöntää Tampereen kaupungin omaishoidontuen toimisto. Lisätietoja tästä linkistä

Lyhytaikainen asuminen

Viola-kodissa on asunto omaishoidettavan lyhytaikaista hoivaa varten. Lyhytaikaisjakson myöntää Tampereen kaupungin omaishoidontuen toimisto omaishoitajan lakisääteisen loman ajaksi. Lisätietoja tästä linkistä

Näytetään kaikki 3 tulosta