toimipisteet

Vuonna 1994 perustetun Viola-kotiyhdistys ry:n tarkoitus on parantaa vanhusten ja vammaisten sosiaalista asemaa ja asunto-oloja sekä ylläpitää heidän henkistä ja fyysistä kuntoansa.

Vanhusten_hoiva_ja_hoitoVuonna 2009 The International Academy for Design and Health palkitsi Viola-kodin vanhusten korkeatasoisen palvelutuotannon ja toimintatavan sarjan ”Vanhusten hoiva ja hoito” ykköspalkinnolla. Akatemia kiinnittää palkitsemisellaan huomiota terveellisten ja toimivien palveluympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Viola-koti osallistui Design and Health -kilpailuun palvelukonseptilla, joka on rakentunut ikäihmisten tarpeiden näkökulmasta ja niiden ympärille. Kodin toiminnanjohtaja osallistui palvelukotihankkeen suunnitteluun aivan sen alusta alkaen. Tämä takasi jo varhaisessa vaiheessa tulevien käyttäjien tarpeiden toteutumisen.

Talon suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa & Keijo Heiskanen Oy ja rakentamisesta YIT. Tuloksena on kaunis, lämmin, turvallinen ja täyden palvelun kokonaisuus, joka palvelee vanhuksia ja välillisesti myös heidän omaisiaan.

Yhteistyötahot

Toimimme yhteistyössä Tampereen kaupungin sekä alan yhteisöjen kanssa. Tampereen kaupunki ostaa meiltä asumispalveluja sekä vanhusten palvelukeskus- ja päiväkeskustoimintaa. Olemme yhdessä kymmenen muun vanhus- ja vammaispalveluja tuottavan yhdistyksen kanssa mukanaNääsville ry:ssä, joka saa toiminta-avustusta Tampereen kaupungilta ja Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY).

Toimintaperiaatteet

Toiminta- ja hoitoperiaatteissamme korostuvat asukkaiden itsenäinen ja aktiivinen elämä. Luomme toiminnallamme hyvän ja turvallisen elämän viihtyisässä ympäristössä. Perusperiaatteitamme ovat asiakaslähtöisyys ja yksilöllisten voimavarojen huomioon ottaminen. Kunnioitamme omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Hallinto

Yhdistyksen toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu kuusi jäsentä:

  • puheenjohtaja, sosiaalineuvos Seppo Rantanen
  • varapuheenjohtaja, lääk.lis Aki Kuukankorpi
  • kiinteistönvälittäjä Seppo Kovala
  • pääkonsuli Kalervo Kummola
  • sairaanhoitaja YAMK Elina Sirén
  • yhteiskuntatieteiden maisteri Anneli Taina

Yhdistyksen toiminnanjohtaja on Niina Lahti.

Viola-kotiyhdistys ry on valtakunnallisen vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestö.

Vanhustyön keskusliitto