Viola-kotiyhdistys ry

Edit Content

Evästekäytäntö (EU)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.7.2023

  1. Rekisterinpitäjä Viola-kotiyhdistys ry, Juhlatalonkatu 4, 33100 Tampere
  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Niina Lahti, niina.lahti@viola-koti.fi +358 40 078 2244
  1. Rekisterin nimi Verkkopalvelun käyttäjärekisteri
  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on – henkilön suostumus – rekisterinpitäjän oikeutettu etu, työsuhde.Viola-kotiyhdistyksen henkilöstön kotisivutiimi sekä kotisivujen ylläpitäjä voivat rekisteröityä sivuille. Sisällön lukeminen onnistuu ilman rekisteröitymistä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sivustolle sisältöä tuottavien henkilöiden tunnistaminen. Tallennamme myös käyttämäsi ip-osoitteen sekä muita tietoja joiden avulla voimme tarvittaessa tunnistaa rekisteröityjän.
  1. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit, verkkokäyttäytyminen ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
  1. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, rekisteröitymisen yhteydessä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja luovutetaan EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
  1. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Palvelimet, joilla rekisteri ja sivusto sijaitsee, on Tietoketun pilvipalvelimilla. Sivuston ja palvelimen päivitykset hoidetaan kuukausittain. Sivusto sekä palvelin on suojattu myös palomuurilla.
  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus poistaa tietonsa, (\”oikeus tulla unohdetuksi\”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
X

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle. Evästeet ovat oletuksena sallittuna, voit evätä kolmannen osapuolen evästeet alta.

Scroll to Top