Violakoti-yhdistys Ry

Edit Content

Henkinen sietokyky kovilla edelleen jatkuvissa poikkeusoloissa

Yhteiskunnassa on aloitettu purkamaan vähitellen koronaviruksen aiheuttamia rajoituksia. Ikäihmisten asumispalveluissa poikkeusolot jatkuvat. Hallitus linjasi viimeksi toukokuun alussa, että rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat edelleen voimassa toistaiseksi. Asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä.

Valmiuslaissa säädetään poikkeusoloiksi väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat.  Poikkeusoloiksi säädetään vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Valtioneuvosto päätti 16.3.2020, että Suomessa vallitsevat edellä tarkoitetut poikkeusolot. Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes se kumotaan. Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset ovat saattaneet päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti.

Vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä vierailujen kieltäminen on hallituksen linjaama toimenpide, ei yksittäisten palveluntuottajien oma valinta. Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa on kielletty pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset ja saattohoidossa olevien läheiset. Sosiaali- ja terveysministeriö on kehottanut kuntia ohjeistamaan alueensa omat sekä yksityiset ympärivuorokautisen hoidon yksiköt tarvittavista torjuntatoimenpiteistä yksiköissä. Tärkein näistä oli vierailukielto. 30.3 hallitus päätti jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi päätettyjä rajoitustoimia. Toukokuun alussa hallitus kertoi tarkastelevansa asiaa uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

Hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi. Toimintayksiköillä on nimittäin vastuu turvallisen ympäristön järjestämisestä ja meidän on valvottava, kuka yksikön ovesta voi kulkea ja millä perusteella se tapahtuu. Läheisiä kannustetaan olemaan asukkaaseen yhteydessä esimerkiksi puhelimella, etäyhteydellä, sähköpostilla tai kirjeellä. Myös kuvapuheluyhteyksiä Teamsin avulla käytetään apuna. Toimintaa yksiköissä on järjestelty aivan uudella tavalla turvaväleistä ja hygieniasta huolehtien. Yksiköiden sisällä asukkaiden kokoontumisia ja yhteistiloja on rajattu sekä asukkaita ohjataan olemaan vain samojen asukkaiden kesken, jotta altistumistilanteessa toimenpiteet ovat hallitumpia. Kesäaikaan ulkona terasseilla ja pihoilla kannustetaan olemaan mahdollisimman paljon. Läheisten tapaamisista sovitaan yksikön henkilökunnan kanssa etukäteen. Tapaamisaika on kerrallaan noin 15 minuuttia, jotta voimme mahdollistaa tapaamisia mahdollisimman monelle läheiselle, mutta tietenkin joustamme mahdollisuuksien mukaan.

Viola-kotiyhdistys ry suhtautuu Covid19 -tilanteeseen sen vaatimalla vakavuudella. Edelleen tavoitteemme on asukkaiden terveyden ja turvallisuuden vaaliminen. Koronavirusepidemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta yksiköiden sisällä eletään asukkaiden ja henkilöstön kesken mahdollisimman täyttä elämää. Sosiaalisia suhteita vaalitaan, musiikkia kuunnellaan, ulkoillaan, pölistään ja ylläpidetään toimintakykyä eri keinoin. Yhdessä jaetaan poikkeusolojen aiheuttamaa tuskaa ja niitä tunteita, joita tilanne herättää. Tällä hetkellä erityisesti muistavien ja aktiivisimpien asukkaiden osalta tilanne on henkisesti raskas rajoitetun arjen ja rajattujen sosiaalisten suhteiden myötä. Tämä on tietysti seurausta siitä, että hoidon tavoite on poikkeusoloissa vahvasti elämän säilyttäminen, kun aiemmin se on ollut elämänlaadun ylläpitäminen, ei niinkään pidentäminen.

Koronaviruksen aiheuttamat seuraukset iäkkäiden asumisyhteisöissä Suomessa ja maailmalla ovat olleet kohtalokkaita, sitä meidän ei sovi vielä unohtaa. Yhteiskunnan avauduttua meidänkaltaisessa toiminnassa riskit itse asiassa kasvavat. Esimerkiksi henkilökunta kohtaa työmatkoja liikkuessaan enemmän ihmisiä kuin muutaman aiemman kuukauden aikana. Meidän on edelleen mietittävä vapaa-ajan tekemistämme koronavirus ja oma työ muistaen. Maltetaan kaikki yhdessä vielä jatkaa poikkeusolojen vaatimia toimia. Toivon, että te Violan yhteisöön tavalla tai toisella liittyvät tuette omalla toiminnallanne myös tilannetta.  Olkaamme poikkeusoloissa armollisia itsellemme ja toisillemme. Tuetaan kavereita ja tsempataan yhdessä jokaista päivää eläen.

Tampereella 8.6.2020

 

Niina Lahti, toiminnanjohtaja, Viola-kotiyhdistys ry

Käykää lukemassa Viola-kodin muita blogikirjoituksia täältä.

X

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle. Evästeet ovat oletuksena sallittuna, voit evätä kolmannen osapuolen evästeet alta.

Scroll to Top