Violakoti-yhdistys Ry

Edit Content

Tuutorin tuella iloa ja eloa senioritaloihin

Tammikuussa 2022 polkaistiin Nääsville ry:ssä käyntiin mielenkiintoinen uusi hanke

Työnimeltään Tuutorin tuella toimintakykyä, hyvää elämää ja yhteisöllisyyttä senioritaloihin ja -kortteleihin. Viola-kotiyhdistys on hankkeessa mukana yhtenä Nääsvillen tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.

Hankkeen päämäärä on senioritalojen, esimerkiksi Violan asukkaiden fyysisen toimintakyvyn ja aivoterveyden vahvistaminen erilaisten tuutoreiden eli vapaaehtoisten ohjaajien vetämien harrasteryhmien avulla. Hankkeen tukipilareina toimivat Violan palveluohjaajat ja Nääsvillen hanketiimi.

Varsinainen harrastetoiminta kumpuaa asukkaiden omista mielenkiinnon kohteista. Mikä mahtaa kiinnostaa erityisesti Violan seniorikorttelin asukkaita: jumppatuokiot, korttelikävelyt, aivotreenit, laulukuoro, elokuvaillat, käsityökerhot, luennot…? Mahdollisuudet ovat lukemattomat.

Huhti-toukokuun aikana järjestetään Viola-kodissa, Pellavantorissa ja Willa Violassa kussakin kolme asukastapaamista. Ensimmäisellä kerralla Ilona ja Piia Nääsvillestä kertovat toimintakyvystä ja aivoterveydestä. Toisessa asukastapaamisessa pistetään viisaat päät yhteen ja keskustellaan Violaan sopivista uusista toimintamuodoista. Kolmannella tapaamiskerralla, kesän kynnyksellä, tanssitaan, lauletaan ja tehdään ilmaisia toimintakykymittauksia TAMK:n fysioterapiaopiskelijoiden avustuksella.

 

Asukastapaamisten ajat ja paikat löytyvät tulevista viikko-ohjelmista ja kaikille asukkaille jaettavista esitteistä.

Harrasteryhmiä ohjaavien vapaaehtoisten tuutoreiden eli vertaisohjaajien rekrytointi on nyt alkanut. Vapaaehtoisiksi tuutoreiksi toivotaan innostunutta väkeä laajalla skaalalla oppilaitoksista senioritalojen omiin asukkaisiin tai heidän omaisiinsa. Vapaaehtoisille on tarjolla räätälöity koulutus ja taustatiiminä vahva ammattilaisten joukko.

Mitään erikoista ei tarvitse edeltä käsin osata. Tuutorit voivat toimia ryhmien vetäjinä tai niiden koollekutsujina. Tuutorilla voi olla joku oma osaamisala tai tuutori voi olla se, joka vain käynnistää digilaitteet ryhmätapaamisen alkajaiseksi. Erilaisissa ryhmissä on erilaisia tuutoreita.

Tuutorin tuella -hankkeessa hyödynnetään myös rohkeasti digitalisaation mahdollisuuksia. Yhteisöllisyyttä lisätään niin kasvokkain kuin etälaitteidenkin välityksellä. Nääsvillen muistiohjaaja voi esimerkiksi pitää aivojumppaa television välityksellä useaan taloon samanaikaisesti. Tai talojen välille voidaan järjestää kävelymaratoni, jonka etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti.

Toiminnan teoreettinen viitekehys nojaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) FINGER-tutkimukseen. Yli 10 vuotta kestänyt FINGER on osoittanut, että elintapaohjelmalla voidaan parantaa ikääntyneiden toimintakykyä, muistitoimintoja ja hidastaa muistisairauden alkamista. Elintapaohjaus on Nääsville ry:n fysioterapeuttien ja muistiohjaajien ydinosaamista.

Tuutorin tuella -hankkeessa vetovastuussa ovat Nääsville ry:n Ilona Antila-Dagnaud ja Piia Tulasalo. Molemmilla on vuosien kokemus mm. vanhuspalveluista, kuntouttavasta toiminnasta, muistisairauksista ja vapaaehtoisten koulutuksesta. Ilonan ja Piian tapaat jo parin viikon kulutta ensimmäisessä asukastapamisessa.

Viola-kotisäätiön lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Onni Kotosalla, YH-kodit, Tampereen kaupunki ja Artteli-kumppanuusyhdistys. Tuutorin tuella -hanke on saanut STEA:lta (entinen Veikkaus) kolmivuotisen rahoituksen.

 

Asukastapaamiset:

Viola-koti 21.4. ja 5.5. klo 15, Violan ravintola

Pellavantori 26.4. ja 10.5. klo 14, Juicen kirjasto

Willa Viola 27.4. ja 11.5. klo 14, Juicen kirjasto

Kolmas tapaaminen kaikille taloille 24.5.

 

– Ilona Antila-Dagnaud / Hankepäällikkö, Tuutorin tuella

 

Tutustu Viola-kodin muihin blogikirjoituksiin.

X

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle. Evästeet ovat oletuksena sallittuna, voit evätä kolmannen osapuolen evästeet alta.

Scroll to Top