Violakoti-yhdistys Ry

Edit Content

Mitä olen oppinut? – Työharjoitteluni Viola-kodeilla

Työharjoitteluni Viola-kodeilla, mitä olen oppinut?

Olen Marika, 36-vuotias geronomiopiskelija Pirkkalasta. Aikaisempina tutkintoina minulla on lähihoitajan sekä sairaanhoitajan tutkinnot. Tulen Viola-kotiin harjoitteluun työelämästä, Taysista, jossa teen sairaanhoitajana epäsäännöllistä 3-vuorotyötä. Suoritan Viola-kodeilla geronomiopintojeni viimeistä harjoittelua, joka on nimeltään vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoittelu. Pääsääntöisesti kuljen harjoitteluni Willa Violan sekä Pellavakodin esimiehen, Nina Salmisen mukana, mutta tämän lisäksi olen ollut muutamia päiviä myös geronomien Marjan ja Suvin kanssa.

Tätä kirjoittaessa olen oppinut paljon uutta geronomin työnkuvasta; siitä, kuinka laaja ja monipuolinen se voi olla. Mielestäni on mahtavaa, että täällä Viola-kodeilla geronomi voi muokata omaa työnkuvaansa itsensä näköiseksi ja toki pitäen koko ajan mielessä ikäihmisten ja heidän omaistensa tarpeet. Esimerkiksi geronomien Marjan ja Suvin työnkuvat ovat aivan erilaiset, vaikka he molemmat ovat palveluohjaajia. Geronomi voi toimia myös lähiesimiehenä ja koen, että myös sitä voi tehdä monella eri tapaa. Tärkeitä taitoja näissä kaikissa tehtävissä ovat vuorovaikutustaidot, luova ajattelu sekä joustavuus.

Tämän lisäksi minulle on vahvistunut kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitys, se, kuinka pienikin hetki aidosti läsnä iäkkään ihmisen luona voi olla merkityksellinen. Tällä tavoin voidaan luoda luottamusta sekä lisätä iäkkään ihmisen hyvinvointia. Minulle on tullut vaikutelma, että täällä Viola-kodeilla pyritään aidosti ottamaan iäkkäiden ihmisten tarpeet ja toiveet huomioon kuuntelemalla heitä sekä heidän omaisiaan. Tällä pyritään siihen, että yhdessä luodaan Viola-kodin asukkaille mielekäs arki.

 

Yhteistyön merkitys iäkkään omaisten kanssa on korostunut harjoittelujaksoni aikana

Toki olen jo aikaisemminkin ollut tietoinen omaisten merkityksestä iäkkään ja etenkin muistisairaan ihmisen hoidossa ja hyvinvoinnissa, mutta sekä tämän että aikaisempien geronomiopintojeni harjoitteluiden kautta tämä asia on korostunut mielessäni entisestään. Omaisilla on tärkeä rooli toimia iäkkään ihmisen puolestapuhujana, etenkin siinä vaiheessa, kun sairaudet estävät iäkkään oman kommunikoinnin.

Mielestäni olen oppinut näinä viikkoina tärkeitä asioita kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta ja oman persoonan käyttämisestä työvälineenä. Oppimiseni Viola-kodeilla jatkuu vielä kahden kuukauden ajan työharjoittelun merkeissä ja sen jälkeen jään innolla odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

 

Geronomiopiskelija Marika Vallittu

 

Tutustu Viola-kotien muihin blogikirjoituksiin täällä. 

X

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle. Evästeet ovat oletuksena sallittuna, voit evätä kolmannen osapuolen evästeet alta.

Scroll to Top