Mitä tehostettu palveluasuminen tarkoittaa?

Mitä tehostettu palveluasuminen tarkoittaa?

 

 1. Lähtötilanne

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa vanhuksille, joille itsenäinen asuminen omassa kodissa ei enää ole mahdollista edes runsaan kotihoidon turvin.

 

 1. Hakeminen tehostettuun palveluasumiseen

Tehostettuun palveluasumiseen haetaan SAS-ryhmän kautta. Hakemuksen voi laittaa vireille asiakas, tämän omainen tai viranomainen. Hakemuslomakkeita saa Seniorikeskuksesta, kotihoidon palveluesimieheltä/ kotihoitotiimin kotihoidon ohjaajalta tai sairaalan sosiaalityöntekijältä, jos asiakas on sillä hetkellä sairaalassa. Tehostetun palveluasumisen hakemusta käsitellessään SAS-työryhmä selvittää asiakkaan kokonaistilanteen. Tämä tarkoittaa asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn, sosiaalisen tilanteen sekä aikaisempien palveluiden käytön kartoittamista.

Ikäihmisten palveluissa on sovittuna yhteiset arviointimenetelmät asiakkaan hoidon ja palvelun tarpeen arviointiin. Asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointi tapahtuu yhteistyössä asiakkaan, kotihoidon, mahdollisen lyhytaikaishoidon, terveydenhuollon ja omaisten kanssa.

Tehostetun palveluasumisen hakemukset käsitellään viikoittain kokoontuvassa SAS työryhmässä. Sijoittajakoordinaattori myöntää tehostetun palveluasumisen paikat sosiaalihuoltolain mukaisena sosiaalipalveluna (§ 21). Jokainen työryhmän käsittelemä hakemus arvioidaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien yhtenäisten kriteereiden mukaisesti. Kriteereiden lisäksi työryhmä huomioi mahdollisuuksien mukaan asiakkaan mielipiteet ja toiveet, kun hänelle valitaan tehostetun palveluasumisen hoitopaikka. Mikäli asiakas ei kykene itse tuomaan mielipidettään julki, tulee se selvittää esimerkiksi yhteistyössä asiakkaan laillisen edustajan, omaisen tai muun läheisen kanssa.

Tehostettua palveluasumista järjestetään niin kunnan omissa yksiköissä, kuin ostopalveluna tai ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä yksityisten palveluntuottajien yksiköissä. Sen jälkeen, kun asiakkaan on todettu tarvitsevan tehostetun palveluasumisen paikan, tulee tämä voida järjestää hänelle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Tehostetun palveluasumisen odotusaikoja tulee vanhuspalvelulain nojalla seurata ja pitää julkisesti esillä. Odotusajat ovat nähtävissä sosiaali- ja terveysviraston kotisivuilla.

Tehostettuun palveluasumiseen pääsee myös yksityisenä, jolloin asiakas maksaa kaikki kulut itse.

 

 1. Asukkaana tehostetussa palveluasumisessa

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa, että sinulla on omassa käytössäsi riittävän yksityisyyden varmistava, esteetön huone ja wc-pesutila tai asunto. Voit osallistua yhteisön elämään: tarjolla on mahdollisuus ulkoiluun, harrastamiseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Ryhmäkodin asukkaana voit liikkua yhteisissä, turvallisissa tiloissa sekä osallistua kodin askareisiin ja päivittäisiin toimintoihin. Saat yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelmasi mukaisen riittävän ja ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon, ohjauksen ja tuen sekä palvelut ammattitaitoiselta henkilöstöltä. Voit asua omassa kodissasi kuolemaan asti, ellei sinulle tule tarvetta siirtyä sairaalahoitoon.

 

Tehostettu palveluasuminen kattaa Viola-kotiyhdistyksessä seuraavat palvelut:
 • ympärivuorokautinen perusturva: henkilökohtaisten tarpeiden mukainen hoito ja hoiva, apu, ohjaus ja tuki palvelukodin henkilöstöltä
 • ammattitaitoisen henkilöstön tuki ja ohjaus jokapäiväisessä elämässä, osallistumisen mahdollisuus toimintakyvyn mukaan arjen elämään ja askareisiin sekä harrastuksiin ja ulkoiluun
 • omahoitajan palvelut ja tuki, yhteistyö omaisten, läheisten ja viranomaisten kanssa, omaisten ohjaus ja neuvonta tarvittaessa esim. hoitotuen hakemiseen
 • tarvittavat sairaanhoitopalvelut yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan: Asumispalvelujen lääkäripalvelut
 • tarvittava peseytymisapu viikoittain saunassa tai suihkussa
 • henkilökohtaisesta päivittäishygieniasta ja puhtaudesta huolehtiminen, wc-käyntien opastaminen tarpeen mukaan ympäri vuorokauden
 • aterioiden monipuolisuudesta huolehtiminen ja syömisessä avustaminen tarpeen mukaan päivittäin (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala sisältyvät tuotteeseen)
 • vaate- ja liinavaatehuollosta huolehtiminen, pyykki pestään tarvittaessa päivittäin, erikoispyykkien (esim. kemiallinen pesu) pesettämisestä vastaa palveluntuottaja
 • asumisympäristön siivouksesta huolehtiminen päivittäin, viikkosiivous ja vuosittainen suursiivous.

Palvelu Viola-kotiyhdistyksellä ei sisällä vuokraa, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita sekä vaatteita tms. henkilökohtaisia.

 

Asukkaaksi Viola-kotiyhdistykseen? Ota yhteyttä Viola-kodin palvelupäällikköön Päivi Rantaseen ja sovi tapaaminen.

 

Tiedätkö mitä palveluasuminen tarkoittaa? 

X

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle. Evästeet ovat oletuksena sallittuna, voit evätä kolmannen osapuolen evästeet alta.

Scroll to Top