Violakoti-yhdistys Ry

Edit Content

Viola-kodin tiedote omaisille 12.05.2020

Tasapainoilua asumisyhteisömme terveyden eteen

Viola-kodeissa varaudutaan nyt olemaan entistä tarkempana koronaviruksen edessä. Rajoitteita yhteiskunnassa aletaan purkamaan, joka on omiaan aiheuttamaan lisää paineita ikäihmisten asumisyhteisöihin. Todennäköisesti virusta esiintyy pian yhä laajemmin myös Pirkanmaalla. Riski saada tartuntoja kasvaa henkilöstön ja asukkaiden läheisten keskuudessa. Omaisia ja läheisiä tavatessa on JOKAISESSA TAPAAMISESSA oltava tarkasti suojautuneena muistaen, että virusta voi kantaa myös oireettomana. Joudumme tasapainoilemaan koronaviruksen aiheuttamien yksinäisyyden ja hylkäämisen tunteiden kanssa, toimintakyvyn säilyttämisen ja toisaalta kuolemanvaaran aiheuttaman pelon kanssa. Näistä lähtökohdista yhteisössä ratkaisumme pitää olla kestäviä. Edelleen yli 70-vuotiaiden suositellaan välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan.

Turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi etsitään aktiivisesti uusia käytäntöjä ja olemme avoimia myös teidän ideoillenne. Tampereen kaupungin 8.5.2020 antamien ohjeiden mukaan tapaamisia toivotaan ensisijaisesti järjestettävän raittiissa ilmassa. Viola-kotien henkilöstön kanssa voi sopia asukkaan päivärytmiin sopivan ajan, jolloin häntä saatetaan ulkoilemaan ja omainen voi liittyä seuraksi turvavälin päästä. Pyörätuolin työntäminen tai rollaattorin ohjaaminen viereltä ei ole sallittua. Ulkoilu tapahtuu lähipiirissä ja työntekijän ollessa läsnä. Työntekijän on valvottava, että vaadittua turvaväliä noudatetaan ja suojautuminen on ohjeen mukaista. Yhdenkin poikkeaman aiheuttama riski yhteisölle on suuri. Mahdollisimman monien tapaamisten mahdollistamiseksi yhden asukkaan tapaamisaika omaisten kanssa voi olla kerrallaan noin 15 minuuttia. Jos asukkaalle haluaa lähettää tuliaisia kuten kukkia tai herkkuja, henkilökunta huolehtii ne asianmukaisesti perille.

Toimintaohjeet Viola-kotien asukkaan ja korkeintaan kahden omaisen/läheisen tapaamiseen ULKONA:

– omaisten tulee olla terveitä, ei saa olla hengitystieinfektio-oireita

– hoitaja/avustava työntekijä aina asukkaan mukana tapaamisessa

– kahden (2) metrin suojaetäisyys asukkaan ja omaisten välillä koko tapaamisen ajan

– asukkaalla ja hoitajalla suu-nenäsuojain (kevytmaski), joka laitetaan yksikössä ennen lähtöä

– omaiset käyttävät kangasmaskia tai kankaista huivia (mukaan varataan kevytmaskeja)

– omainen ei saa koskea asukkaan apuvälineisiin (esim. pyörätuoli, rollaattori)

– sisälle palatessa asukas ja hoitaja desinfioivat kädet käsihuuhteella

Viola-kotien sisätiloihin tulevia tapaamispaikkoja vielä pohditaan. Etsimme ratkaisuja asukastilojen ulkopuolelta riskien minimoimiseksi. Sisällä tapaamisia toteutetaan yhteisön turvallisuuden varmistamiseksi vain erityisin perusteluin.

Yhteistyöterveisin Viola-kotiyhdistys ry:n tiimi

X

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle. Evästeet ovat oletuksena sallittuna, voit evätä kolmannen osapuolen evästeet alta.

Scroll to Top