Violakoti-yhdistys Ry

Edit Content

Palvelutalo
Yhteisöllinen asuminen Viola-kodissa

Turvallisen yhteisön luominen asukkaille

Asukkaalla on käytössään esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö 

sekä elämisen yhteisö.

Toiminnallisuus osana yhteisöllistä asumista

Toimintamme ytimenä on sosiaalisia kanssakäymisiä edistävä toiminta. Viikoittaista ohjattua aktiviteettia on mm. visailut, aivopähkinät, erilaiset jumpat ja keskustelutuokiot. Tiloissamme järjestetään kuukausittain musiikkiesityksiä sekä muita tapahtumia. 

Yhteisölliseen asumiseen kuuluu:

  • Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen klo 7-22 välisenä aikana
  • Tarvittava omahoitajan tuki, ohjaus ja neuvonta
  • Palvelukodin henkilöstön antama neuvonta ja ohjaus tarvittaessa kaikkina päivinä
  • Palvelukodin järjestämät turva- ja ensiapupalvelut ympäri vuorokauden
  • Mahdollisuus osallistua virkistys-, ryhmä- ja toimintakykyä ylläpitäviin toimintoihin
  • Sairaanhoitajapalvelut
  • Lääkehuollon järjestäminen ja henkilökohtaisen lääkehoidon toteuttaminen
  • Avustaminen ja tuki asukkaan päivittäisen ympäristön siisteydessä
  • Eri tukipalvelujen käyttömahdollisuus

Tukipalvelumme yhteisöllisen asumisen tueksi

Yhteisölliseen asumisen tuotteeseen kuuluu tietyt ennalta määrätyt palvelut, joita asukas voi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan täydentää maksullisilla tukipalveluilla.

Viola-kotiyhdistyksen tarjoamilla maksullisilla tukipalveluilla täydennetään yhteisöllisen asumisen tuotetta. Tavoitteena on tukea asukkaiden terveyden ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan säilyttämistä niin, että he voivat asua omissa kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään.

Tukipalvelut räätälöidään asukkaan tarpeiden mukaan. Luo itsellesi kattava palvelukokonaisuus Viola-kodin fysioterapeutin, kotihoidon, muistihoitajan, sairaanhoitajan ja Ravintola Violan palveluista. Tarkemmat hinnat ja palvelut näet palveluhinnasto sivulta.

Miten asukkaaksi palvelutaloon - Yhteisölliseen asumiseen

Palvelutaloon voi hakeutua hyvinvointialueen kotihoidon asiakasohjaajan kautta – Käytännössä suurin osa asiakkaista siirtyy palvelutaloon hyvinvointialueen ohjaamana tai kunnan palvelusetelin tukemana.
Soittamalla Kotitorille voit varmistaa kuka on alueesi asiakasohjaaja.

 

 

Huom. Violan palvelutalo on ARA:n tuella rakennettu ja siten asukasvalinnat tehdään ARA:n määrittemien ohjeiden mukaisesti. 

 

 

 

X

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle. Evästeet ovat oletuksena sallittuna, voit evätä kolmannen osapuolen evästeet alta.

Scroll to Top