Palvelutalo - Yhteisöllinen asuminen Viola-kodissa

Mikä on yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen sijoittuu kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan väliin. Asukas asuu vuokra-asunnossa, johon sovitetaan tukipalveluita (hoiva, siivous yms.) tarpeen mukaan. Asukkaalla on käytössään esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö ja elämisen yhteisö.

 

Toiminnallisuus osana yhteisöllistä asumista

 

Viola-kodissa toimintaa järjestävät omien hoitajien lisäksi esim. Violan Lähitori, Nääsville ja eri järjestöt. Viikoittaista ohjattua toimintaa on mm. visailut, aivopähkinät, erilaiset jumpat ja keskustelutuokiot. Tiloissamme järjestetään kuukausittain musiikkiesityksiä sekä muita tapahtumia.

Turvallisen yhteisön luominen asukkaille

Asukkaalla on käytössään esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö ja elämisen yhteisö.

Yhteisölliseen asumiseen kuuluu:

 • ·Tarvittava omahoitajan tuki, ohjaus ja neuvonta
 •  Palvelukodin henkilöstön antama neuvonta ja ohjaus tarvittaessa kaikkina päivinä
 • Palvelukodin järjestämät turva- ja ensiapupalvelut ympärivuorokauden
 • Mahdollisuus osallistua virkistys-, ryhmä- ja toimintakykyä ylläpitäviin toimintoihin
 • Tarvittavat sairaanhoitajapalvelut
 • Tarvittaessa lääkehuollon järjestäminen ja henkilökohtaisen lääkehoidon toteuttaminen
 • Tarvittaessa päivittäisissä ADL-toiminnoissa, kuten pukeutumisen ja peseytymisen avustamisessa klo 7-22: henkilökohtaiset palvelujen sisällöt, määrä ja ajankohta sovitaan asukkaan asiakassuunnitelmassa
 • Vaatehuollossa opastaminen ja avustaminen
 • Avustaminen ja tuki asukkaan päivittäisen ympäristön siisteydessä
 • Eri tukipalvelujen käyttömahdollisuus

Asukas saa henkilökohtaisen asiakassuunnitelman mukaisesti tarvittaessa joka päivä (klo 7-22) ohjausta, neuvontaa, tukea ja apua päivittäisissä toiminnoissaan. 

Tukipalvelut itsenäiseen elämään

Yhteisöllisen asumisen tuotteeseen kuuluu tietyt ennalta määrätyt palvelut, joita asukas voi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan täydentää. Näitä kutsutaan tukipalveluiksi.

 
 

Tukipalvelumme yhteisöllisen asumisen tueksi

Viola-kotiyhdistyksen tarjoamilla maksullisilla tukipalveluilla täydennetään yhteisöllisen asumisen tuotetta. Tavoitteena on tukea asukkaiden terveyden ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan säilyttämistä niin, että he voivat asua omissa kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään.

Tukipalvelut räätälöidään asukkaan tarpeiden mukaan. Luo itsellesi kattava palvelukokonaisuus Viola-kodin fysioterapeutinkotihoidon, muistihoitajan, sairaanhoitajan ja Ravintola Violan palveluista.

Tarkemmat hinnat ja palvelut näet palveluhinnasto sivulta

Miten asukkaaksi palvelutaloon - Yhteisölliseen asumiseen

Miten asukkaaksi palvelutaloon?

Palvelutaloon voi hakeutua hyvinvointialueen kotihoidon asiakasohjaajan kautta – Käytännössä suurin osa asiakkaista siirtyy palvelutaloon hyvinvointialueen ohjaamana tai kunnan palvelusetelin tukemana.

Soittamalla Kotitorille voit varmistaa kuka on alueesi asiakasohjaaja.

V

Huom. Violan palvelutalo on ARA:n tuella rakennettu ja siten asukasvalinnat tehdään ARA:n määrittemien ohjeiden mukaisesti.

Maksulliset tukipalvelut asumisen tueksi

Fysioterapeutti – Arjessa jaksamisen tueksi

Fysioterapia on toimintakykyä ylläpitävä ja/tai parantava palvelu, jossa huolehditaan asiakkaan toimintakyvystä ja parannetaan arjessa suoriutumista sekä jaksamista. 

Tarjoamme fysioterapiaa esimerkiksi:

 • Yksilöllisen harjoitusohjelman laatimiseen
 • Kuntosalilaitteiden käytön ohjaukseen
 • Apuvälineiden hankinnan ja käytön neuvontaan
 • Kuntoutusta ennen ja jälkeen leikkauksen

Ota yhteyttä fysioterapeuttiin ja sovi käynti

Puh. 044 4500 913 (ark. 9-15)

Muistihoitaja – Muistiongelmien tueksi

Lievienkin muistiongelmien yhteydessä on hyvä mennä muistitutkimuksiin, varsinkin jos lähisuvussa esiintyy muistisairauksia. Tällöin on hyvä kääntyä Viola-kotien muistihoitajien puoleen, jotta tarvittavat tukitoimet voidaan aloittaa mahdollisimman pian.

Milloin muistitestiin?

 • Epäilet tai läheisesi epäilevät muistin heikentymistä
 • Persoonallisuus tai käyttäytyminen muuttuu
 • Tärkeiden asioiden unohtelu yleistyy tai esiintyy muistiaukkoja
 • Toimintakyky tai arjesta selviytyminen heikentyvät tuntemattomasta syystä
 • Tutut asiat käyvät haastaviksi

Kotihoitopalvelut – Kotiin tutut työntekijät

Kotihoidon palvelut mahdollistavat kotona elämisen mahdollisimman pitkään. Kotiin tutut työntekijät; tuttuus, turvallisuus ja kiireettömyys korostuu.

Tarjoamme kotihoitoa esimerkiksi:

 • Suihkussa/ saunassa/ peseytymisessä avustamiseen
 • Kodinhoidollisiin töihin kuten pyykinpesuun ja siivoamiseen
 • Kaupassa asiointiin (myös yhdessä asiakkaan kanssa)
 • Ateriapalvelu ruokavinteineen tai ruoan valmistus kotona
 • Asiointiapuun (viranomaisasioissa tai muissa asioissa)

Ota yhteyttä kotihoitoon ja sovi käynti

Puh. 044 4500 957 (ark. klo 9-15)

 

Ravintola Viola 

Ravintola Viola valmistaa perinteitä kunnioittaen tehtyä kotiruokalounasta vuoden jokaisena päivänä. Asukkaalla on mahdollisuus ostaa erilaisia ruokapaketteja, jotka mahdollistavat sujuvamman arjen. 

Ota yhteyttä Ravintola Violaan

Puh. 044 4500 905 (klo 9-15)

X

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle. Evästeet ovat oletuksena sallittuna, voit evätä kolmannen osapuolen evästeet alta.

Scroll to Top